EKOnomická, účetní a DAňová Kancelář


Vítejte, naším přáním je oslovit právě Vás, 
naším cílem je spokojenost klientů.


 
Základní podmínkou je absolutní důvěra, diskrétnost a solidní jednání.

                        

                                          
Úvodní strana

Informace o nás

Účetnictví jednoduché a podvojné

Mzdová a personální agenda

Daňové poradenství

Mimořádné
a právní služby

Správa nemovitostí

Tvorba a implementace systémů jakosti

Smluvní podmínky, klienti

         


Poskytujeme služby ve dvou oblastech:

Ekonomické, účetní a daňové

horizontal rule

Externí ekonomické a účetní služby jsou pro Vás vždy výhodnější, jistější a levnější:

bullet

      Fakturovaná cena za práci od externího dodavatele je vždy levnější než mzda účetní ve stejné výši, protože nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění (35%).
 

bullet

      Platíte jen za dodanou práci a ne za prostojové hodiny (dovolená, lékař, atd.).
 

bullet

      Nemusíte platit školení účetního, zabezpečovat a obnovovat počítačový hardware a software a hradit další náklady spojené s touto pracovní činností
 

bullet

      Naše náklady na vedení účetnictví jsou nižší  v  důsledku četnosti opakování účetních činností a specializací softwarového a hardwarového vybavení.

 

Managementu jakosti a životního prostředí             

horizontal rule

Současná doba je charakteristická vysokými nároky zákazníků na kvalitu všech výrobků a služeb, které jim dodavatelé nabízí. Kvalita či jakost se stala jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti trhu. V důsledku toho narůstá potřeba efektivního řízení všech procesů a činností v podnicích tak, aby se posílila jejich schopnost vyhovět všem ( i nevysloveným ) přáním zákazníků. Z tohoto tlaku není úniku, protože není-li schopna respektovat zákazníka jedna organizace, velice ráda tak učiní konkurence. Jelikož ceny nelze bez rizika krachu organizace stlačovat do nekonečna, je to právě jakost, která se stává novým konkurenčním nástrojem v boji o získání zákazníka. Podnik musí mezi priority řízení zařadit jakost – vytvořit a udržovat systém managementu jakosti.

Organizace, která se rozhodne pro zavádění systému managementu jakosti musí důkladně zvážit všechny argumenty pro a proti. Problémy s realizací systému managementu jakosti spočívají především v tom, že organizace:
-    nemá dostatek kapacit
-    má problémy s pochopením aplikovatelnosti normy
-    náklady na zavedení a údržbu systému managementu jakosti jsou příliš vysoké

Zavedení systému managementu jakosti však přináší daleko více výhod, mezi něž patří zejména:
-    zlepšení vlastního provozu, koordinace činností a produktivity výroby
-    přesná identifikace vlastních obchodních cílů a možnost jejich cílené konfrontace
-    dosažení a udržování standardní definované jakosti poskytovaného produktu nebo služeb
-    dobrý přehled a informovanost o tom, že jakost je dosažena a udržována
-    možnost zviditelnění organizace na trhu
-    příležitost soutěžit na srovnatelné úrovni s renomovanými firmami
-    certifikace a následné zveřejnění vlastní způsobilosti potvrzené třetí stranou
-    možnost přihlásit se do veřejných soutěží

Naše zkušenosti ukazují,  že příprava systému jakosti ve firmě vedená zkušenými poradci podstatně tuto přípravu zkracuje a zkvalitňuje ve srovnání s případy, kdy se firma připravuje sama. 
 
Jistotu v přípravě systému jakosti k jeho certifikaci Vám dodá i to, že poradenskou činnost provádíme na základě smluvního vztahu a dle aktualizované metodiky RW TÜV zkušenými poradci, kteří znají z vlastní praxe dostatečné nároky při certifikačním procesu a dovedou Vás k němu bezpečně připravit.
RW TÜV je certifikačním místem společnosti TÜV CERT, která je řádným členem celosvětové organizace nezávislých certifikačních společností IIOC a v rámci Evropské Unie je notifikován u EOTC v Bruselu.
 
     
 
Vzhledem k universální metodice jsme schopni připravit k certifikaci  jakoukoli organizaci bez ohledu na předmět podnikání dle EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001, EN ISO 13485, VDA 6.1, ISO/TS 16949:2002.

 


Seznam

ATLAS.CZ

Centrum